DOMOV SENIORŮ poskytuje sociální službu Domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách pod číslem registrace 9320903.

Jedná se o poskytnutí ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích, poskytnutí celodenní stravy, zdravotní péči, pomoc při péči o svou osobu a domácnost a další služby s pobytem spojených, tak aby naši klienti mohli žít plnohodnotný život srovnatelný s životem svých vrstevníků.

Domov se nachází ve Vysočanech, v ulici Novovysočanská 505/8, Praha 9, na 50o6´0 zemské šířky a 14o29´10 zemské délky, 151 metrů od zastávky autobusu 136 Skloněná, 1,65 km od stanice metra B Vysočanská.

POSLÁNÍ DOMOVA

"Domov seniorů je pobytové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém stávajícícm prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Poskytujeme svým klientům sociální a zdravotní služby individuálním způsobem, aby co nejdéle vedli běžný a aktivní způsob života a vytváříme tak společně nový a důstojný domov."

Naplňování tohoto poslání je chápáno jako jeden ze způsobů uplatňování hodnot, kterými prvořadě jsou:

- individuální podpora a přístup

- dodržování lidských práv uživatelů, rovný přístup ke všem klientům

- podpora klientů v nezávislosti a soběstačnosti

- respektování možné osobní volby a svobodné vůle uživatelů

- pružné přizpůsobení se potřebám uživatelů

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Obecným cílem poskytované služby je dosažení takového způsobu poskytování služby, který bude klientům zajišťovat bezpečný, důstojný, plnohodnotný způsob života, s minimálními omezeními pro klienta s vysokou mírou svobodné volby klienta.

OKRUH OSOB JÍMŽ JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

Domov seniorů je určen občanům, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Základní podmínky pro možnost využívání služby:

- dosažení věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu

- potřeba pravidelné pomoci a podpory jiné osoby při péči o sebe nebo svou domácnost

- trvalé bydliště v Hlavním městě Praze

Okruh osob, kterým není možné službu poskytovat:

    osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, mentální poruchy, závislosti na alkoholu a návykových látkách
    osoby trpící akutním infekčním onemocněním
    osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. LDN)
    osoby, které potřebují služby domova se zvláštním režimem (Alzheimerova demence, pokročilá stadia jiných druhů demencí,...)
    osoby zcela nevidomé
  

Co Vám můžeme poskytnout:

 

Moderní vybavení pokojů

 • bezbariérové sociální zařízení
 • možnost připojení k internetu
 • telefon
 • vařič
 • polohovací lůžko
 • signalizační zařízení pro přivolání personálu

Dvoupokojový apartmán

Objednat si můžete i dvoupokojový apartmán se dvěma lůžky.

Další služby 

 • stravování v jídelně či na pokoji
 • stravování přizpůsobené případné dietě pacienta
 • společenská místnost
 • tělocvična s přístrojovým vybavením
 • pedikúra
 • masáže
 • konzultace s nutriční terapeutkou
 • praní osobního prádla
 • uložení cenností v depozitní pokladně Domova
 • poradenství v sociální oblasti
 • duchovní služby

Stravování

Kvalita skladby jídelníčků je důležitá, v našich kuchyních spolupracujeme s nutričním terapeutem, který spolu s vedoucím stravovacího úseku Domova připravuje vyvážené jídelníčky. Dohlížejí také na množství jednotlivých výživových hodnot, stav a teplotu vydávaného jídla. Při tvorbě sestavování jídelníčku přihlížíme také k požadavkům a přáním klientů.
V případě potřeby připravujeme mletou stravu, mechanicky upravenou stravu. Naše kuchyně vaří i bezlepkovou či bezlaktozovou dietu.


Aktuální fotografie z akcí můžete nalézt na Facebookových stránkách zařízení!

"Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ.“ Menandros

Attachments:
Download this file (PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ k 1.1.2017.pdf)Pravidla pro podávání stížností[stížnosti]222 kB