V Domově seniorů mají všichni obyvatelé možnost pravidelně trénovat paměť. Trénink paměti se koná 2x týdně v knihovně DS.