Základní charakteristika služby:
DsH je ambulantní služba příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9. Registrační číslo služby - 9336881.

Dle §46 Zákona o sociálních službách poskytuje Denní stacionář seniorům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, sociální službu. Senioři u nás mohou trávit svůj čas ve všední dny, kdy se o ně nemůže postarat rodina či blízká osoba. DsH poskytuje činnosti jako je např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, v případě potřeby pomoc při osobní hygieně nebo umožňuje vykonat osobní hygienu. Klienti DsH mohou odebírat v průběhu dne stravu, jsou jim poskytovány vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a práv při obstarávání osobních záležitostí. V průběhu dne je zprostředkován kontakt se společenským prostředím.

 

Jak to ve stacionáři vypadá? Podívejte se!

Poslání Denního stacionáře Hejnická
Posláním DsH je pomoc při udržování schopností a dovedností klientů v bezpečném a podnětném prostředí.

Cíl poskytované sociální služby v Denním stacionáři Hejnická

Vůči klientům:
Cílem DsH je poskytovat takovou sociální službu, aby klienti DsH mohli co nejdéle žít ve svých domovech (tj. oddálit dobu, kdy budou z důvodu svého zdravotního stavu a snížené soběstačnosti nuceni vyhledat pobytovou sociální službu).


Vůči rodinám klientů:
Cílem DsH vůči rodinám klientů je poskytovat takovou sociální službu, která bude bezpečná pro jejich blízkého člověka a zároveň umožní rodině, která o tohoto člověka pečuje, plnohodnotné zapojení do běžného života.

Zásady poskytované sociální služby v DsH
Hlavní zásadou je především partnerský vztah mezi klientem a pracovníky DsH. Při poskytování sociální služby klademe důraz na individualitu každého klienta. Zároveň dbáme na bezpečnost a kvalitu poskytované sociální služby v DsH.

Okruh osob, kterým je poskytována sociální služba v DsH
Služby poskytujeme seniorům, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení. DsH je určen pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Tyto osoby mají z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost, vyžadují tudíž pomoc jiné fyzické osoby.


Podmínky pro přijetí do DsH
•    Žadatel žije na území Městské části Praha 9, v případě nenaplněné kapacity přijímáme zájemce z ostatních městských částí.
•    Žadatel netrpí infekčním onemocněním nebo onemocněním vyžadujícím trvalý pobyt ve zdravotnickém zařízení.
•    Žadatel netrpí projevy, které by narušovaly pokojný průběh poskytování služby (např. agresivita, nepřiměřený neklid apod.)


Attachments:
Download this file (PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ k 1.1.2017.pdf)Pravidla pro podávání stížností[stížnosti]222 kB