Informace pro zájemce:
Denně může navštívit Denní stacionář Hejnická (dále jen DsH) 15 klientů.
Provozní doba
•    Každý pracovní den od 6:30 – 17:30.
•    Konkrétní dny pro využití služby plánují klienti předem dle svých potřeb.

Způsob podání žádosti:
Zájemce příp. osoba, která o zájemce pečuje, si sjedná schůzku s vedoucím pracovníkem DsH. Jednání je spojeno s prohlídkou zařízení. Zájemce si může ke schůzce přizvat blízkou osobu. V případě, že z jednání vyplyne, že se představy zájemce shodují s tím, jaké služby nabízí DsH a zájemce spadá do cílové skupiny které je služba poskytována, předá mu vedoucí pracovník DsH „Žádost o poskytnutí sociální služby v DsH“.

Vyplněnou „Žádost“ posléze doručí zpátky k vedoucímu pracovníkovi. Žádost je vyhodnocena dle vnitřních pravidel DsH a v případě, že žadatel splňuje podmínky, je vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby v DsH.

Žádost o službu najdete v příloze.

Stravování
V současné době nabízíme  klientům následující diety: klasická strava, diabetická, šetřící a žlučníková.

Doprava do DsH
Dopravu si zajišťují klienti individuálně s pomocí pečující osoby, v případě zájmu pomůžeme zprostředkovat dopravu do i ze stacionáře.

CENÍK ZA POSKYTNUTNÉ SLUŽBY
Ceník za poskytnuté služby v Denním stacionáři Hejnická je nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Denním stacionáři Hejnická, je aktualizován dle směrnice, kterou jsou stanoveny úhrady za poskytnuté sociální služby.
Vypracován dle:
Směrnice „Stanovení úhrady za poskytnuté sociální služby v Denním stacionáři Hejnická“.
Prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. k zákonu 108/2006 Sb. o sociálních službách

Celková úhrada se skládá ze tří částí:

1)    Odebraná strava
2)    Aktivizace a denní programy
3)    Denní úkony péče o osobu klienta
Klient má právo požádat o poskytnutí stravy. Klient si objednává stravu na základě zveřejněného jídelního listu. Klienti mohou objednávat celodenní stravu, nebo si pouze vybírat jednotlivá jídla. Účtování stravy je upraveno ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby v Denním stacionáři Hejnická.

Ceník za služby naleznete v příloze.

Nabízené aktivity:

Klienti se pod vedením zkušených pracovníků věnují procvičování paměti a lehkému kondičnímu cvičení.
Trénink paměti je zaměřen na udržování a rozvíjení krátkodobé paměti, dlouhodobé paměti, logického myšlení, koncentraci pozornosti a smyslového vnímání.
Kondiční cvičení zlepšuje a udržuje fyzickou zdatnost klientů. Většinou volíme cvičení na židlích z důvodů zhoršení hybnosti a koordinace našich klientů.
1x týdně probíhá v prostorách stacionáře muzikoterapie.
V odpoledních hodinách se klienti mohou individuálně věnovat svým zájmům – hraní deskových her, četbě knih, denního tisku či sledování televize.

V případě příznivého počasí a zájmu klientů podnikáme krátké procházky do okolí nebo trávíme odpoledne na prostorné terase při šálku dobré kávy.


Attachments:
Download this file (ceník2017.pdf)Ceník od 1. 9. 2017[2017]74 kB
Download this file (provozni_rad.pdf)Provozní řád[DSH]190 kB
Download this file (žádost o přijetí_Hejnická_zu.pdf)žádost[DSH]204 kB
Download this file (ceník.pdf)Ceník[DSH]81 kB