Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 – 7 let aneb co nepokazit ve výchově

Attachments:
Download this file (pozvánka pekařová-2.pdf)Vývojové zvláštnosti dětí[PVI]316 kB

29. 9. vypisujeme kurz efektivní komunikace pro pečovatele - "Slyšíme se?"

Jedná se o praktický kurz, ve kterém se pečovatel naučí naslouchat mezi řádky, pochopit, že vyslovené vždy neznamená to samé co vyřčené.

 Cena kurzu - 500,- Kč, přihlášky emailem na zackova@ssspraha9.cz nebo telefonicky na 284086900

Na kurzu si vyzkoušíme, jak komunikujeme, jak se slyšíme a budeme praktikovat i v komunikaci s osobami, které špatně slyší a vidí.

Kurz začíná v 9.00hod - končí ve 14.00 hod

Absolvent získá osvedčení s potvrzením 5ti hodin akreditovaného vzdělávání!

Nejčastější chybou pracovníků v sociálních službách ale i sociálních pracovníků je, že neumějí naslouchat. Nevnímají, co se jim klient snaží říci, nebo tomu nerozumějí. V teorii si vysvětlíme druhy a způsoby naslouchání a v praxi si budeme zkoušet, zda slyšíme to, co nám chce druhý říci. 1. verbální a neverbální komunikace, 2. typy naslouchání a co jej ovlivňuje 3. jedna věta - 3 informace 4. slyšíme to samé? V praxi si vyzkoušíme komunikaci s handicapovaným klientem a její základní specifika - poruchy sluchu a zraku. Teorii doplníme interaktivní prací ve dvojicích a skupinách.

Absolvent zlepší své komunikační dovednosti, pochopí, že sdělení mohou být odlišná od verbálního projevu a v praktických ukázkách si to ověří. Kurz je zaměřen na odchylky v porozumění - porozumění vychází ze zkušeností, ze sociálního prostředí a dalších aspektů a stejná informace je ovlivněna i prostředím a momentální situací. Cílem je, aby frekventant pochopil, že nad informací je nutné se zamyslet a ne vždy ji přijmout jako neměnnou. Účastníci si vyzkouší komunikaci s handicapovaným klientem a budou moci prakticky posoudit základní principy komunikace s nevidomými a neslyšícími osobami. Praktickými ukázkami dovednosti ověříme a fixujeme.

Lektor

Mgr. Michaela Žáčková

Attachments:
Download this file (Přihláška do kurzu.pdf)Přihláška[Komunikace]206 kB