SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY
Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9
Harrachovská 422/2, Praha 9 – Prosek, vedoucí Bc.  Andrea Dunděrová                                                                                                                                                                          
www.ssspraha9.cz, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
tel.: mob. 724 - 905 785, pevná linka 286582298, facebook: SSS MČ Praha9
   
Centrum nabízí společenské a aktivizační služby pro seniory:

•    Vzdělávací – výuka jazyků, práce s počítačem, trénink paměti,
•    Pohybové – kondiční cvičení pro seniory, pilates, břišní a country tance
•    Výtvarné – klub šikovných ručiček, výtvarné dílny
•    Kulturní – klub historie, koncerty, pěvecká vystoupení, besedy, přednášky se zajímavými hosty
•    Setkání – sociálně aktivizační činnosti seniorů ve skupině
•    Volnočasové – karty, vycházky, výlety
•    Kurzy a akce pro seniory Prahy 9 jsou převážně zdarma, platí se pouze jazykové kurzy, čínská dechová cvičení a výlety mimo Prahu
•    Program vychází pravidelně v měsíčníku Devítka a na stránkách www.ssspraha9.cz, v záložce Kluby pro seniory.
___________________________________________________________________
Služby vycházejí z potřeb a možností uživatelů, jsou určeny k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízí smysluplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci a vlastní podíl ve společnosti, navázání kontaktů i mezigenerační prolnutí v bezpečném a důstojném společenském prostředí.  Důležité je sdílení, podpora, rozptýlení a vzájemná interakce nejen vrstevníků. Cílem těchto služeb je hlavně udržení a rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života seniorů, podpora soběstačnosti a sebevědomí a dále prevence osamělosti a sociálního vyčlenění.