Podporujeme mezigenerační spolupráci a zdá se, že úspěšně. Intenzivní spolupráce se soukromou školou Méthis, účast v projektu "Mezi námi" , úzká spolupráce na projektech se Střední školou slaboproudé elektrotechniky nebo projekt s gymnáziem Jana Seiferta jsou úspěšné a přinášejí všem zúčastněným mnoho radosti.

Co o spolupráci s gymnáziem Jana Seiferta bylo zveřejněno?

 

článek o spolupráci

 

Článek vyšel také zde:

článek

 

 

video