V lednovém časopisu Devítka se můžete dočíst o novinkách, které nastávají v našich službách - v Domově seniorů, Denním stacionáři, Pečovatelské službě a v neposlední řadě i v Jeslích.

Také zde najdete článek o Pražskév vzdělávacím institutu, který Středisko provozuje.