Milá rodino,

vítáme Vás na stránkách dětských skupin (dříve jesle), které provozuje Středisko sociálních služeb MČ Prahy 9.

Provoz Dětských skupin je od 1. 5. 2017 podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci projektu Dětská skupina Českolipská - 1,2 a 3. Na financování projektu se podílí Hlavní Město Praha.

Za podpory Městské části Praha 9 pečujeme o děti od 1 do 4 let. Přednost a snížený poplatek mají děti trvale žijící na Městské části Praha 9 (přesné vymezení správního obvodu naleznete zde) a dokonce v jejím blízkém okolí.

O děti pečují pracovníci v sociálních službách, pedagogové nebo zdravotní sestry.

Provoz jeslí upravuje "provozní řád", a jeho přílohy - č. 1 - ceník, č. 2 - provozní řád hřiště a č. 3 - rozpis úklidu

Naše služby doplňuje mateřské centrum Knoflík, které v našich prostorech poskytuje hlídací službu krátkodobou a využívá našeho zázemí včetně stravy.

Všem rodičům, kteří využívají naše služby přejeme, aby jejich děti byly spokojené a v případě jakýchkoli problémů nám je prosím sdělte, abychom mohli naše služby stále zkvalitňovat.

Případným zájemcům o pobyt v jesličkách, kteří nebyli z důvodu kapacity přijati, můžeme nabídnout novou alternativu. V našich prostorech působí "školka":

Děkujeme všem rodičům za krásná poděkování za naši práci! Velmi si Vašich dopisů a telefonních kontaktů vážíme, protože je tím odměněna snaha, dělat práci co nejlépe.

Mgr. Michaela Žáčková

 

 

http://penizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2016/08/logolink-OP-PPR.jpg