Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), v souvislosti se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, umožňuje již od roku 2014 zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou tzv. slevu na školku, přesněji "za umístění dítěte v předškolním zařízení“ v daném zdaňovacím období" (§ 35 ba odst. 1 písm. g) a § 35 bb ZDP).

 

Školkovné je daňovou slevou, která se uplatňuje jednou ročně prostřednictvím daňového přiznání nebo ročního zúčtování u zaměstnavatele. Uvedená sleva sníží rodiči daňovou povinnost o výdaje prokazatelně vynaložené na umístění dítěte v předškolním zařízení za kalendářní rok. Maximální částka, kterou předmětná sleva poskytne za rok 2017, bude 11 000 Kč na jedno dítě.

Za rok 2018 bude možné si na školkovném odečíst až 12 200 Kč

 Podmínky poskytnutí slevy jsou podrobně popsány v ustanovení § 35 bb ZDP – Sleva za umístění dítěte.

Výše slevy se dle § 38 l odst. 2 písm. f) ZDP prokazuje potvrzením dětské skupiny (dále jen DSk), které obsahuje:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka

  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Uvedené potvrzení je volně ke stažení v příloze. Prosíme všechny rodiče, kteří mají zájem o slevu na dani, aby dokument po stažení předvyplnili a zaslali na emailovou adresu kodytkova@ssspraha9.cz (účetní oddělení) kde bude potvrzení podepsáno a doplněno o částku, kterou rodič za DSk uhradil v daném období. Následně Vám bude dokument zaslán emailem, případně budete-li mít zájem, můžete si jej vyzvednout osobně v DSk.

Za rok 2017 potvrzení vystavíme nejpozději do 15.2.2018. V průběhu roku potvrzení vystavujeme do 10ti pracovních dnů.

 

 

Attachments:
Download this file (Potvrzení - daně 2018.pdf)Potvrzení - daně 2018[dětské skupiny]76 kB
Download this file (Potvrzení - daně 2018.docx)Potvrzení - daně 2018[dětské skupiny]13 kB