Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), v souvislosti se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, umožňuje již od roku 2014 zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou tzv. slevu na školku, přesněji "za umístění dítěte v předškolním zařízení“ v daném zdaňovacím období" (§ 35 ba odst. 1 písm. g) a § 35 bb ZDP).

Jedná se o slevu jako o roční odpočet částky zmíněných výdajů (úplaty za předškolní vzdělávání) od celoroční daně, nejvýše však částky 9.900,- Kč za umístění v roce 2017. Podmínky poskytnutí slevy jsou podrobně popsány v ustanovení § 35 bb ZDP – Sleva za umístění dítěte.

Výše slevy se dle § 38 l odst. 2 písm. f) ZDP prokazuje potvrzením dětské skupiny (dále jen DSk), které obsahuje:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka
  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Uvedené potvrzení je volně ke stažení v příloze. Prosíme všechny rodiče, kteří mají zájem o slevu na dani, aby dokument po stažení předvyplnili a zaslali na emailovou adresu kodytkova@ssspraha9.cz (účetní oddělení) kde bude potvrzení podepsáno a doplněno o částku, kterou rodič za DSk uhradil v daném období. Následně Vám bude dokument zaslán emailem, případně budete-li mít zájem, můžete si jej vyzvednout osobně v DSk.

Attachments:
Download this file (Potvrzení - daně 2017.docx)potvrzení - daně[potvrzení word]13 kB
Download this file (Potvrzení - daně 2017.pdf)potvrzení - daně[potvrzení]129 kB