Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), v souvislosti se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, umožňuje již od roku 2014 zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou tzv. slevu na školku, přesněji "za umístění dítěte v předškolním zařízení“ v daném zdaňovacím období" (§ 35 ba odst. 1 písm. g) a § 35 bb ZDP).

 

Školkovné je daňovou slevou, která se uplatňuje jednou ročně prostřednictvím daňového přiznání nebo ročního zúčtování u zaměstnavatele. Uvedená sleva sníží rodiči daňovou povinnost o výdaje prokazatelně vynaložené na umístění dítěte v předškolním zařízení za kalendářní rok.

Za rok 2018 bude možné si na školkovném odečíst až 12 200 Kč

 Podmínky poskytnutí slevy jsou podrobně popsány v ustanovení § 35 bb ZDP – Sleva za umístění dítěte.

Výše slevy se dle § 38 l odst. 2 písm. f) ZDP prokazuje potvrzením dětské skupiny (dále jen DSk), které obsahuje:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka

  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Uvedené potvrzení je volně ke stažení v příloze. Prosíme všechny rodiče, kteří mají zájem o slevu na dani, aby dokument po stažení předvyplnili a zaslali na emailovou adresu kodytkova@ssspraha9.cz (účetní oddělení) kde bude potvrzení podepsáno a doplněno o částku, kterou rodič za DSk uhradil v daném období. Následně Vám bude dokument zaslán emailem, případně budete-li mít zájem, můžete si jej vyzvednout osobně v DSk.

Za rok 2018 potvrzení vystavíme nejpozději do 15.2.2019. V průběhu roku potvrzení vystavujeme do 10ti pracovních dnů.

 

 

Attachments:
Download this file (Potvrzení - daně 2018.pdf)Potvrzení - daně 2018[dětské skupiny]76 kB
Download this file (Potvrzení - daně 2018.docx)Potvrzení - daně 2018[dětské skupiny]13 kB