O projektu

Cílem projektu I-CARE-SMART je budovat a posilovat spolupráci s organizacemi, které poskytují nejnovější technologická řešení na poli sociální a zdravotní péče o seniory. I-CARE-SMART se zaměřuje na přiblížení inovací starším občanům tím, že do procesu vývoje inovací zapojuje přímo koncové uživatele (seniory). Záměrem je podpořit rozvoj tzv. silver economy – ekonomiky spojené se stárnutím populace.

 

Projekt chce být odpovědí na výzvy spojené se stárnutím společnosti v regionu střední Evropy a nedostatečnou nabídku služeb a produktů pro potřeby seniorů. Projekt vytvoří mezinárodní otevřenou inovační platformu pro vývoj „chytrých“ řešení šitých na míru koncovým uživatelům. Tato řešení jsou cílena jak na cílovou skupinu seniorů jako takovou, tak i na pomoc pečujícím, jednotlivcům (rodinám) i institucím.

 

I-CARE-SMART zprostředkuje propojení veřejné správy, univerzit a výzkumných center, podniků, poskytovatelů péče, pečujících a seniorů. Projekt přispěje k vývoji takových řešení, která by efektivně odpovídala na dosud nenaplněné potřeby starších obyvatel jak v oblasti  zdravotní a sociální péče, tak v oblasti participace seniorů na životě a vývoji společnosti, která se čím dál více digitalizuje. Projektoví partneři a další zainteresované subjekty budou vyhodnocovat možnosti aplikace inovativních a řešení a navrhovat opatření, která by zajistila implementaci těchto řešení v širším společenském rámci systému sociální a zdravotní péče.

 

Projektoví partneři

 1. Měststká část Újbuda (Budapešť), Maďarsko – HLAVNÍ PARTNER
 2. Budapešťská univerzita technologie a ekonomiky, Maďarsko
 3. Region Lodzkie, Polsko
 4. Lékařská univerzita v Lodzi, Polsko
 5. Evropské sdružení územní spolupráce Via Carpatia, Slovensko
 6. Technická univerzita v Košicích, Slovensko
 7. Region Ligurie, Itálie
 8. SI4Life Věda a obchod pro zvýšení kvality života seniorů a osob s postižením, Itálie
 9. Sociální služby Praha 9, z.ú., Česká republika
 10. SPEKTRA, výrobní družstvo nevidomých, Česká republika
 11. Město Graz, Rakousko
 12. Nowa, výcvik, poradenství, projektový management, Rakousko
 13. Univerzita aplikovaných věd pro ekonomii, techniku a kulturu, Německo

 

 Financování

 Tento projekt mezinárodní spolupráce je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE, který je financován Evropským fondem regionálního rozvoje.

 Priorita: Rozvoj inovací a znalostí

 Celkový rozpočet: 2 593 039,34 Eur

Spolufinancování programem: 2 147 160,18 Eur

 

Více informací můžete získat na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html

 

 Vedoucí projektu za Sociální služby Praha 9, z.ú. - Veronika Schwarzová (schwarzova@ssspraha9.cz)